catogory-list

زنی که تنها ماند - بخش دوم

1400/04/27

داستان زندگی پر از ماجرای جنیس جاپلین و انتشار دومین سولو آلبومش، مروارید، که سه ماه بعد از مرگش منتشر شد

در حال بارگزاری..