catogory-list

عشق در اولین گاز!

1399/12/26

ماجرای شکل‌گیری و به شهرت رسیدن یکی از تاثیرگذارترین گروه‌های تاریخ موسیقی راک، ایروسمیت و انتشار سومین آلبوم این گروه با عنوان اسباب بازیهای اتاق زیر شیروانی. یعنی پرفروشترین آلبوم این گروه در آمریکا

در حال بارگزاری..