catogory-list

تـصـور کـن

1400/02/11

داستان و ماجرای ساخت آهنگ تصور کن از جان لنون، آهنگی که آن را با همسرش یوکو اونو ساخت و تبدیل شد به نماد صلح در جهان

در حال بارگزاری..