catogory-list

زنی که تنها ماند – بخش سوم

1400/05/07

داستان زندگی پر از ماجرای جنیس جاپلین و انتشار دومین سولو آلبومش، مروارید، که سه ماه بعد از مرگش منتشر شد

در حال بارگزاری..