catogory-list

خردمندان حماقت را نمی‌فهمند

1400/10/25

ادامه ماجرای گروه Jethro Tull و داستان ساخت و انتشار آلبوم Thick as a Brick

catogory-list

او اگر منجی بود، خود را نجات می‌داد – بخش دوم

1400/10/14

ماجرای گروه Jethro Tull و داستان ساخت و انتشار آلبوم Aqualung - بخش دوم

catogory-list

او اگر منجی بود، خود را نجات می‌داد - بخش اول

1400/10/04

ماجرای گروه Jethro Tull و داستان ساخت و انتشار آلبوم Aqualung - بخش اول

در حال بارگزاری..