حامی  پادکست آلبوم   باشید

خودتان خوب می‌دانید، که شنیدن «پادکست آلبوم» رایگان است. گوش کردن به آن جز کمی اینترنت، ذره‌ای علاقه و مقداری وقت و حوصله، چیز دیگری نمی‌خواهد. همین که «پادکست آلبوم» را به دیگران معرفی می‌کنید و پیگیر آن هستید، رفاقت و محبت‌تان را نشان می‌دهد. با این وجود شما می‌توانید به شکل دیگری هم «پادکست آلبوم» را شامل حمایت و همدلی و همراهی خود کنید. اگر شنیدنش را دوست دارید، اگر دل‌تان خواست می‌توانید مهر و محبت و لطف‌تان را با حمایت مالی از آن نشان دهید. می‌توانید با پرداخت هر وجهی که دوست داشتید نشان دهید که «پادکست آلبوم» می‌تواند پشتش به حضورتان گرم باشد، که برای زحمتی که کشیده می‌شود ارزش قائلید، که اگر احیاناً از چیزی لذت می‌برید بدتان نمی‌آید رضایت‌تان را با پرداخت پول نشان دهید. این حمایت، هدیه، مشارکت، محبت، تزریق روحیه، اعلام رضایت از چیزی که تولید می‌شود، و یا هر اسم دیگری که بشود روی آن گذاشت (مبلغش مهم نیست، عمل و انجامش قشنگ است) یک دنیا برای من ارزش دارد.