در دو قسمت قبلی داستان شکل‌گیری و به شهرت رسیدن گروه انگلیسی جتروتال را شنیدید، تا رسیدیم به سال 1971 و انتشار چهارمین آلبوم گروه با عنوان «آکوالانگ». حالا در این قسمت کمی دیگر در زمان جلو می‌رویم تا به آلبوم پنجم گروه با عنوان «احمق» برسیم و این آلبوم استثنایی را از ابتدا تا انتها مرور کنیم.

در حال بارگزاری..
در حال بارگزاری..
در حال بارگزاری..
در حال بارگزاری..
در حال بارگزاری..