شهرت و محبوبیت استینگ جهانی‌ست. کسی که کار کردن را با شیرفروشی، پاره کردن بلیت اتوبوس، کارگری ساختمان، کارمندی بیمه و معلمی مدرسه آغاز کرد، اما در مسیر زندگی‌اش با مسائلی مواجهه شد که شخصیت او را شکل و مسیرش را به سمت موسیقی تغییر دادند. استینگ با گروه پلیس به شهرت رسید و پس از آن فعالیت انفرادی خود را در اواسط دهه 80 آغاز کرد. سومین آلبوم او با نام «قفسهای روح» مجموعه‌ای داستان‌گونه است که آن را به پدرش تقدیم کرده است.

در حال بارگزاری..
در حال بارگزاری..
در حال بارگزاری..
در حال بارگزاری..